Startovač - financování projektů

Vzpomínky panského kočího - crowfunding kampaň

Podpořit - Vzpomínky panského kočího

Podpořte vydání knihy. V plánu máme vytisknout 100 knih. Jedna může být vaše...

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

17 500 Kč Knížepán

Mě na psaní nikdy neužili. Co šlo, vyřídil jsem si vždy ráz na ráz, pěkně prosím, trochu přilepšit gáži, děkuji uctivě. Myslím, že je lépe opucovat boty a zajít do panské kanceláře, než sepisovat dlouhé orodace... (Ze vzpomínek Vojtěcha Kašpara)

Počet dostupných odměn: 1/1