obrazek2_Eliska.jpg

Výzkum sexuálního imprintingu Technika

Všimli jste si někdy toho, že lidé si často vybírají partnery podobné svým rodičům? Náš výzkum si klade za cíl zjistit, kdy k vtištění rodičů dochází.

obrazek2_Eliska.jpg

Vybráno74 121 Kč(148 %)

148 %
50 000 Kčpožadováno
107startérů
Podpořit projektZobrazit odměny

KDO JSME

 

Zuzana Štěrbová je postgraduální studentkou oboru Lékařská psychologie a psychopatologie na 1. lékařské fakultě Univerzity Karlovy. Ve svém výzkumu se primárně zabývá vlivem sexuálního imprintingu na výběr partnera, nenáhodným párováním a vlivem primární rodiny na ženskou sexualitu. 

 

Petr Weiss pracuje jako klinický psycholog v Sexuologickém ústavu VFN a 1.LF UK v Praze, dále jako profesor klinické psychologie na katedře psychologie FF UK a jako vědecký pracovník na 1.LF UK.

 

Jaroslava Varella Valentova je antropoložka působící v Centru pro teoretická studia Univerzity Karlovy a Akademie věd ČR. Jejím odborným zájmem je výzkum lidské sexuality, různých aspektů výběru sexuálních partnerů a evoluční psychiatrie.

 

NÁŠ VÝZKUM

 

Jak ukázala řada nejen etologických studií, naše preference i výběr partnera jsou do značné míry ovlivňovány našimi rodiči. Mezi fenomény zkoumající tuto problematiku patří i sexuální imprinting. Sexuální imprinting je vtištění charakteristik blízkých příbuzných v době raného dětství, které jsou následně používány jako šablona při výběru partnera. Dosavadní studie ukazují, že dospělí jedinci si vybírají partnery podobné svým rodičům, avšak důležitou roli hraje vztah s daným rodičem během dětství.

obrazek3.jpg

Nebo

obrazek4.jpg

Otázkou však zůstává, zda a kdy k tomuto vtištění dochází.  Zatímco např. u některých druhů ptáků je tato perioda popsána velice dobře (k vtištění dochází ihned po vyklubání z vajíčka, proto stane-li se objektem vtištění např. člověk, bude ho následovat jako svého rodiče a v dospělosti ho bude považovat za vhodného sexuálního partnera), u člověka tato otázka prozatím zůstává záhadou. Současní výzkumníci vycházejí z prací Sigmunda Freuda a jeho třetího stádia psychosexuálního vývoje, do kterého spadá Oidipův a Elektřin komplex (3-5 let). Důležité je však upozornit, že Freud nikdy neprováděl přímá pozorování dětí, tato část teorie byla vytvořena na základě výpovědi depresivního pacienta a nikdy nebyla empiricky podpořena.

geese.jpg

lonenz4.jpg

Cílem předkládaného projektu je tedy zjistit, kdy dochází k vtištění charakteristik blízkých příbuzných u žen. V této studii budeme pracovat pouze se ženami z toho důvodu, že se zaměříme na jedince, kteří během dětství vyrůstali s více různými rodiči opačného pohlaví, což (vzhledem k tomu, že většina dětí po rozvodu zůstává s matkou) by u mužů bylo výrazně složitější.

Výzkumu se zúčastní cca 300 respondentek ve věku od 18 do 35 let, které nevyrůstaly do 15 let s oběma rodiči a současně od určitého věku začaly vyrůstat s novým, nebiologickým, otcem. Tyto respondentky vyplní sadu standardizovaných dotazníků a dále budou požádány o vytvoření portrétů v programu EFIT-V (kliknutím na odkaz si můžete vyzkoušet, zdali byste poznali takto vytvořené portréty slavných osobností), a to svého biologického a nebiologického otce (budou-li si je pamatovat), sebe a svého partnera. Tyto portréty budou následně zpracovány za užití geometrické morfometriky, kdy se na obličeji označí 72 bodů, čímž se vytvoří jakási mapa obličeje, díky čemuž mohou být tváře vzájemně objektivně porovnávány. Následně budou obličeje hodnoceny nezávislými hodnotiteli, díky čemuž budeme mít dvě metody zjišťování podobnosti.

obr.jpg

Díky výsledkům naší studie budeme schopni přispět k poznání toho, na základě jakých mechanismů si člověk vybírá své partnery, a jakou roli (byť na nevědomé úrovni) v tom hraje primární rodina. Závěry studie budou moci být dále využity v aplikovaných oborech, jako je např. partnerské a rodinné poradenství, psychoterapie, sexuologie apod.

 

obrazek1.jpg

Nebo

obrazek2.jpg

NA CO BUDOU POUŽITY VÁMI ZASLANÉ FINANCE

 

Celkově žádáme o částku 50 000 Kč, za které budou zakoupeny licence na softwary potřebných programů.  Jedná se konkrétně o software na Geometrickou morfometriku (na měření tváří) a EFIT-V (vytváření portrétů).

uow122628.jpg

cache_2432939763.jpg

V případě, že by Vaše finanční příspěvky dosáhly výše, použijeme je na odměny za účast pro respondentky.  Jak ukazují naše mnohaleté zkušenosti z předchozích studií, čím jsou podmínky účasti ve výzkumu striktnější, nábor respondentů je obtížnější. Naše studie míří na velice konkrétní skupinu žen, a proto bychom je rádi motivovali k účasti finanční odměnou. Nejen že se tím celý výzkum výrazně urychlí, ale současně nám tato odměna zajistí, že se účastní respondentky ze všech věkových kohort, které k výzkumu potřebujeme. 

 

JAK MŮŽETE POMOCI JINAK

 

Pokud Vás náš výzkum zaujal, ale ať už z jakýchkoliv důvodů nemůžete finančně přispět, moc byste nám pomohli jeho sdílením, což velice usnadní a urychlí nábor respondentek. Pokud byste se chtěla sama účastnit, nebo víte o někom, kdo podmínky účasti splňuje, ozvěte se mi prosím na email (vyzkum.imprinting@gmail.com). 

Podmínky účasti:

1) Ženy ve věku 18 až 35 let

2) Které od určitého věku (do 15. roku) vyrůstaly s novým, nebiologickým, otcem

 

Mnohokrát Vám děkujeme! Pokud Vás výzkum zaujal a chtěli byste se na cokoliv zeptat, neváhejte mi napsat.

Vybráno74 121 Kč(148 %)

148 %
50 000 Kčpožadováno
107startérů
Podpořit projekt

zakladatel projektuZuzana Štěrbová

Odměny

50 KčOd 50 Kč

Poděkování za podporu vědy osobním emailem; článek na dané téma včetně výsledků této studie

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

200 KčOd 200 Kč

Odměna výše + veřejné poděkování na webových stránkách Etologie člověka a na facebooku

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

300 KčOd 300 Kč

Odměna výše + Vám budeme zasílat pozvánky na účast v našich výzkumech společně s krátkými zprávami s výsledky studií již proběhlých (k nimž se, pokud nečtete zahraniční odborné články a kvalifikační práce, nedostanete)

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

500 KčOd 500 Kč

Odměna výše + propiska s logem UK

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

1 000 KčOd 1000 Kč

Odměna výše + pohled Univerzity Karlovy s poděkováním za podporu vědy podepsaný všemi členy týmu

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

1 500 KčOd 1500 Kč

Odměna výše + podepsaná kniha prof. Weisse (Sloupky o sexu) od členů týmu s poděkováním (v případě, že byste knihu již měli, můžeme Vám nabídnout knihu od Richarda Lippi – Pohlaví)

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

2 000 KčOd 2000 Kč

Odměna výše + jmenovité poděkování v publikacích, které z tohoto výzkumu vzejdou, a jejich zaslání

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

3 000 KčOd 3000 Kč

Odměna výše (bez podepsané knihy) + vyhodnocení osobnostního dotazníku psychologem (s možností následné konzultace)

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

5 000 KčOd 5000 Kč

Odměna výše (včetně podepsané knihy) + vyhodnocení osobnostního dotazníku psychologem (s možností následné konzultace)

Počet odměn není omezen

Odměna nedostupná

10 000 KčOd 10000 Kč

Odměna výše + posezení s vybranými autory výzkumu nad sklenkou vína s možností dozvědět se o projektu více.

Počet dostupných odměn: 2/2

Odměna nedostupná

25 000 KčOd 25000 Kč

Odměna výše + posezení s vybranými autory výzkumu nad sklenkou vína a večeří s možností dozvědět se o projektu více.

Počet dostupných odměn: 2/2

Odměna nedostupná