Startovač - financování projektů

Výukové torzo pro děti - crowfunding kampaň

Podpořit - Výukové torzo pro děti

Rádi bychom pořídili výukový model lidského těla na dětské oddělení v Nemocnici JnN, abychom mohli dětem názorně ukazovat, co kde bolí apod.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

2 000 Kč Půjčení torza na dva dny

Rádi vám samozřejmě torzo půčíme, ať už do školy nebo třeba na oslavu narozenin:)

Počet dostupných odměn: 3/4