Startovač - financování projektů

Vysoká škola humoru - crowfunding kampaň

Podpořit - Vysoká škola humoru

Černohumorná kniha Jakuba Ničemy o Vysoké škole humoru. Položili jste si někdy otázku: "Co je to humor? Čemu se ještě můžu smát?" Odpověď nedostanete.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Dobrovolný příspěvek.

Máte zbytečně mnoho peněz a chcete se zbavit Karla IV. bez nároku na hmotnou odměnu? Můžete. Místo toho dostanete duchovní odměnu - budete si vědomí toho, že jste svým malým dílem přispěli k velkému dílu.

Počet odměn není omezen