Vydání Tomíkové knížky - Na kole do Gruzie & zpět! - crowfunding kampaň

Startéři - Vydání Tomíkové knížky - Na kole do Gruzie & zpět!

Podpořte vydání mé druhé knihy Na kole do Gruzie & zpět!

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.