Startovač - financování projektů

Vydání prvního románu AMARA - crowfunding kampaň

Podpořit - Vydání prvního románu AMARA

Příběh ženy, která se vydává na cestu hledání sebe samé a pochopení smyslu lásky a sebehodnoty. Příběh je fikce inspirovaná skutečným příběhem.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

150 Kč E-kniha AMARA

Nemáte rádi tištěné knihy nebo vám zabírají místo? Jste horlivý čtenáři a čtete jednu knihu za druhou, a proto preferujete e-knihy? Máte rádi knihy v digitální podobě?
V rámci této odměny získáte verzi knihy AMARA v podobě e-knihy. V emailu ji můžete mít hned od října, a to bez čekání na doručení zásilky.

Počet odměn není omezen