Startovač - financování projektů

Vydání knihy Prozření - crowfunding kampaň

Startéři - Vydání knihy Prozření

Není málo toho, na co jsem v životě přišel a co jsem vložil do knihy "Prozření". Teď však potřebuji vaši pomoc, abych to mohl sdělit co nejvíce lidem.

Knihy