Startovač - financování projektů

Vydání knihy Prozření - crowfunding kampaň

Podpořit - Vydání knihy Prozření

Není málo toho, na co jsem v životě přišel a co jsem vložil do knihy "Prozření". Teď však potřebuji vaši pomoc, abych to mohl sdělit co nejvíce lidem.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Účast na křestu knihy + kniha PROZŘENÍ

Osobní pozvánka a střetnutí na křestu knihy + kniha PROZŘENÍ s věnováním + elektronická verze knihy.
Pokud půjde vše dobře, tak by měl křest knihy proběhnout v Novém Jičíně a veškeré doplňující informace se dozvíte. Na tomto setkání budu číst úryvky z knihy a bude možnost se mnou pohovořit prakticky o všem :)

Počet odměn není omezen