Vydání knihy "Mír pro všechny" | crowdfunding kampaň

Vydání knihy "Mír pro všechny"

Kniha "Mír pro všechny" představuje hlavní myšlenky společenství Vyšehradská vize a hnutí Přátelství, týkající se společenské změny.

Knihy

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Knihou "Mír pro všechny" se chystáme odstartovat velké projekty, které mají napomoci probíhajícím společenským změnám. Jsou zde představeny hlavní myšlenky dvou uskupení - Vyšehradská vize a hnutí Přátelství, z nichž obě mají shodné poselství a cíle, a to je naplněný, smysluplný život v harmonickém světě.

Díky všem, kteří přispějí!

 * * *

V Čechách a na Slovensku již nějakou dobu vzniká společenství bez hranic. Společenství lidí, kteří chtějí žít v harmonii s přírodou, světem a dalšími lidmi, chtějí dělat prospěšnou a zajímavou práci a přitom nebýt sami, nýbrž ve spojení s dalšími podobně smýšlejícími. Je založeno na přátelství a sdílení, spolupráci a vzájemné podpoře. Každý se v něm může realizovat, aniž by byl jakkoliv omezen.
Jsme obyčejní lidé různých profesí, náboženství a názorů, různého věku, muži i ženy. Přesto máme mnoho společného, co nás spojuje. Věříme, že všechny rozdíly mohou být překonány a různé světonázory mohou existovat v míru vedle sebe. Utvářející se společenství je zcela dobrovolné a všem otevřené.
Cílem je vytvoření harmonické společnosti a světa, který je příjemným místem k životu. Přejeme si bohatou společnost, vzkvétající zemi, čistou přírodu, bezpečí, jistotu, svobodu a přátelské prostředí. Nic k tomu není potřeba, jen víra v lepší budoucnost, v sebe a svojí sílu a dobrou stránku člověka.

Nová kniha "Mír pro všechny" představuje hlavní myšlenky tohoto nového společenství lidí, které se rodí uvnitř naší kultury, vyznává nové hodnoty a pomalu se prosazuje ve všech jejích sférách. 

Podporou projektu můžete napomoci šíření těchto myšlenek k dalším lidem.

Vybrané peníze budou všechny využity na vydavatelské náklady.

Za Vyšehradskou vizi a hnutí Přátelství

Ladislav Zelinka 

ladislavzelinka@seznam.cz

tel. 721709850

Adresa: Cimburkova 5, Praha 3, 130 00

Video: https://www.youtube.com/watch?v=y-rzffFDH0U

9.4.2014-Aktualizace: dnes spuštěny stránky http://www.vize-pratelstvi.eu/, kde je více o projektu a o myšlenkách, na nichž spočívá společenství Vyšehradská vize. Také na Facebooku.

 

Ukázka z knihy "Mír pro všechny"

Je to vize krásného světa.
Světa, který je příjemným místem k žití. Kde je přátelství mezi lidmi, lidé jsou svobodní a zodpovědní.

Mají to, co potřebují a co si přejí, a umí s tím nakládat, používat to k dobrým věcem, ke správným účelům.
Umí žít tak, aby neškodili druhým, ani sobě.
Osvojili si určitou vyspělost, zodpovědnost, schopnost žít, tvořit, a zůstávat v harmonii se vším ostatním.

 * * *

Vytvořme jiný, lepší svět. Ne takový který nás odcizuje a nutí k sobeckému jednání, ale takový který nás spojuje a umožňuje projevit své lepší stránky. Místo současného systému, který je založen na braní a rozdělování, takový který je založen na štědrosti a dávání.

 * * *

Přeji si, aby mezi lidmi vzniklo PŘÁTELSTVÍ. Takové, které bude nade vší politikou, náboženstvím a dalšími věcmi, které nás rozdělují. Není potřeba nic dělat - vše už se samo děje, spěje k cíli. Vše máme a není nic, co bychom nemohli dokázat. Není nutné bojovat či mít strach. Vyjděme z omezení a ze vzájemné oddělenosti, překročme hranice, zbourejme předsudky - hradby nenávisti - probuďme se jako sebevědomý národ, který je na svém místě, kam patří, a plnící svou úlohu. Vše se pohybuje. Síla je v nás.

Dejme našemu směřování formu. To, co vzniká, je společenství bez hranic. Hlásá bratrství všech lidí, všech bytostí na Zemi a ve Vesmíru. Všichni si přejí žít v míru. Toužíme sdílet lásku. Být v jednotě se vším. Rozdíly, uměle vytvořené, kterými se od sebe izolujeme, ty překročme. Odhoďme pomyslné okovy a rozbijme mříže, které jsme si okolo sebe v nevědomosti vybudovali - omezují nás - už nám neslouží. Připusťme si, že jsme se mýlili, a neopakujme již chyby.

Je lepší být ve společenství podobně naladěných a vědět o sobě - vědět o společné síle, síle propojených lidí, spojených v duchu, v srdci.

Tak jako se rodina po rozloučení vrací k sobě, ať je v celém světě obnoveno PŘÁTELSTVÍ.

  * * * 

 

Co si o tomto projektu myslíte?

  • Splněno 900 Kč (7 %)
  • 7 %
  • 12 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 0 Startérů

Autor projektu

LadislavZelinka - obrázek
  • projekt od LadislavZelinka
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

500 Kč

Podporovatel

Podporou projektu částkou 500 Kč pomůžete šíření myšlenek, kterými chceme zlepšit svět. Když uvedete svou adresu, dostanete od nás několik výtisků knihy.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
1 000 Kč

Člen hnutí

Podporou projektu částkou 1000 Kč se můžete stát členem hnutí Přátelství a zapojit se do našich aktivit. Samozřejmě obdržíte několik výtisků knihyna vaši adresu, když ji uvedete.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
3 000 Kč

Sponzor

Podporou projektu částkou 3000 Kč se můžete stát sponzorem organizace, jejíž posláním je šíření pozitivní vize a naděje pro celý svět. Můžete se k nám přidat a být součástí společenství. Dostanete od nás několik výtisků knihy a další dárek.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
5 000 Kč

Hlavní sponzor

Podporou projektu částkou 5000 Kč nám pomůžete vydat tuto knihu ve velkém nákladu a rozšířit ji mezi širokou veřejnost. Můžeme uvést vaše jméno nebo logo v knize. Dostanete od nás několik výtisků knihy a dárek.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit
10 000 Kč

Mecenáš

Velkorysou podporou částkou 10 000 Kč nám v podstatě sám pomůžete vydat celou knihu. Jako vděčnost za to uvedeme vaše jméno nebo logo v knize spolu s poděkováním. Dostanete od nás tolik výtisků knihy, kolik budete chtít.

Počet odměn není omezen

Nelze podpořit