Startovač - financování projektů

Vybudujme Yagana Lucky zone v Africe - crowfunding kampaň

Podpořit - Vybudujme Yagana Lucky zone v Africe

⏰ Jdeme do GRAND FINÁLE ⏰ Děkujeme za podporu, ale v cílové rovince potřebujeme ještě závěrečné popostrčení. Postav s námi centrum z PETek v Africe!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč Bacary - video na vaše jméno s poděkováním

​Bacary will upload a ​​„thank you“. Dostanete videozáznam, kde vám Bacary osobně poděkuje za podporu YAGANA Lucky zone. Můžete si vybrat, v jakém jazyce si přejete, aby vám poděkoval (čj, aj, fr, wolof, diola, mandinka)
Bacary vám osobně poděkuje

Počet odměn není omezen