Startovač - financování projektů

Vybudujme Yagana Lucky zone v Africe - crowfunding kampaň

Podpořit - Vybudujme Yagana Lucky zone v Africe

⏰ Jdeme do GRAND FINÁLE ⏰ Děkujeme za podporu, ale v cílové rovince potřebujeme ještě závěrečné popostrčení. Postav s námi centrum z PETek v Africe!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Kupte si svou PETlahev - získejte certifikát, buy your PET bottle, get a certificate

Zanechte svou stopu v Africe ! Dostanete dárkový certifikát na vaše jméno, že jste majiteli PETlahve, která je součástí základního kamene stavby v YAGANA Lucky zone a podílíte se na likvidaci odpadu v Senegalu.

Počet odměn není omezen