Startovač - financování projektů

Vybavení paláce na Curii Vítkov - crowfunding kampaň

Podpořit - Vybavení paláce na Curii Vítkov

Palác velmože na našem hradišti už stojí. Pomozte nám jej vybavit nábytkem, ať jej můžeme vidět v plné kráse.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

600 Kč Praděd

Dárkový balíček obsahující orientační plán hradiště s popisky, 2 pohlednice s historickými motivy, litý medailon a podepsané poděkování.
Naše předky máme v hluboké úctě. Jsou od nás sice daleko, nemůžeme na ně dosáhnout, ale myslíme na ně každý den.

Počet odměn není omezen