Startovač - financování projektů

Vybavení paláce na Curii Vítkov - crowfunding kampaň

Podpořit - Vybavení paláce na Curii Vítkov

Palác velmože na našem hradišti už stojí. Pomozte nám jej vybavit nábytkem, ať jej můžeme vidět v plné kráse.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

500 Kč Sedlák

Komentovaná speciální prohlídka hradiště "Jak rekonstuovat neexistující", poděkování na stránkách, litý medailon k vyzvednutí na dvorci.
Vstává i lehá se sluncem, a po celý den se stará o pole a dobytek, aby měl dvorec co do úst. Stojí na něm celá usedlost.

Počet odměn není omezen