Startovač - financování projektů

VŠECHNO JSEM VIDĚLA - crowfunding kampaň

VŠECHNO JSEM VIDĚLA

Pomožte nám vybrat na nákup multikanálového zvukového systému pro představení Všechno jsem viděla!

Umění

VŠECHNO JSEM VIDĚLA

Autorský divadelní projekt „Všechno jsem viděla“, inspirovaný životy a díly mnoha tvůrčích žen a zároveň možnostmi i limity konkrétního těla, je nahlédnutím do procesu tvorby jako takové, se stavy euforie a vytržení, až po absolutní bezmoc, utrpení a beznaděj.

O zvukovém systému v  tomto představení

Součástí divadelního projektu Všechno jsem viděla je také specifický přístup v práci se zvukovým designem. Distribuce zvuku v tomto případě není pojednána ve stereu, ale v multikanálovém znění. Tento přístup umožňuje nové postupy v kompozici (hra s prostorovostí, multinarativ, atd.) a tedy i novou akustickou zkušenost na straně posluchače. V současnosti systém disponuje 18 samostatnými reproduktory, ale vzhledem k modulárnímu návrhu řídícího software může být jejich počet libovolný.

Konstrukce komerčních multikanálových systémů je finančně poměrně náročná, takže se autor hudby Michal Cáb rozhodl jít cestou návrhu a vývoje vlastního multikanálového systému, který je postaven na dostupných technologiích. Jádro systému tvoří mikropočítače Raspberry Pi, které jsou bezdrátově propojeny, takže je celý systém modulární a adaptabilní na různé prostory. Hardware tvoří samozřejmě jen jednu složku projektu, tou druhou a neméně důležitou je vývoj řídícího a kompozičního software, který Michal programuje v programovacích jazycích Pure Data a FAUST. Po odladění základního kódu bude celý systém publikován jako open-source, takže bude zdarma k dispozici dalším uživatelům.

Během procesu vývoje celého systému bylo (a stále je) třeba řešit celou řadu technických problémů (synchronizace jednotlivých Raspberry Pi, síťová latence, limity procesoru), jejichž odstranění spočívá v modifikaci celé architektury systému (nahrazení wifi přenosu dat rychlejším ethernetem a zajištění bezdrátového přenosu zvuku FM vysílači) a dále v použití novější a výkonnější verze Raspberry Pi3, což by zajistilo vyšší výkon a rozšířilo tak možnosti v realtimové syntéze). 

Vývojem systému se Michal Cáb začal zabývat během dvouměsíční residence v galerii Youkobo (Tokyo, JP), kde byl zhotoven první funkční prototyp.

http://ticho.multiplace.org/multikanal.html
http://www.youkobo.co.jp/en/air/2015/10/michal-cab.html

Další vývoj je možný, jak na poli optimalizace software, tak vylepšení hardrwarové složky, ale bez vaší finanční podpory jen obtížně realizovatelný....

 

O představení samotném

Tvůrčí tým: Jan Beneš, Dora Bouzková, Michal Cáb, Helena Čtyroká, Veronika Knytlová, Barbora Látalová a Kristýna Täubelová

Premiéra19.9.2016 v 19:30 ve Studiu Alta v Praze, mimopražská premiéra 25.9. 2016 v 19:00, UFFO Trutnov a repríza 1.10. 2016 v 19:30 ve Studiu Alta v Praze.

20160713 - 003.jpg

20160713 - 060.jpg

20160713 - 181.jpg

20160713 - 270.jpg

20160715 - 383.jpg

20160715 - 432.jpg

Příprava představení. Foto Bohdan Holomíček

Proč mají někteří jedinci tak silnou potřebu tvořit, že je může zastavit jen smrt? Jaká je role ženy v dnešní společnosti? Jaké má potřeby, jaká jsou její očekávání a co se naopak očekává od ní? Co všechno může být tělo? Může být prostředníkem, nástrojem, příbytkem, měřítkem, přítelem i nepřítelem. Jednoznačné odpovědi na tyto otázky pravděpodobně neexistují.  Autorský divadelní projekt „Všechno jsem viděla“ je spíše jakési nahlédnutí do procesu tvorby jako takové, se stavy euforie a vytržení, až po absolutní bezmoc, utrpení a beznaděj.  Na vzniku projektu „Všechno jsem viděla“ se podílelo několik performerek. V představení vystupuje vždy jen jedna a vzniká tak jeho jedinečná verze. Divák je fyzicky účasten světelných i zvukových atmosfér, na dosah performerky, vtažen do děje i intimního prostoru doslova všemi smysly. Projekt inspiroval život a dílo Adrieny Šimotové, Hildegardy z Bingenu, Virginie Woolf, Adély Taübelové, Simone Weil, celého tvůrčího týmu a mnohých dalších žen i mužů.  

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?