VŠECHNO JSEM VIDĚLA - crowfunding kampaň

VŠECHNO JSEM VIDĚLA

Pomožte nám vybrat na nákup multikanálového zvukového systému pro představení Všechno jsem viděla!

Umění

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

VŠECHNO JSEM VIDĚLA

Autorský divadelní projekt „Všechno jsem viděla“, inspirovaný životy a díly mnoha tvůrčích žen a zároveň možnostmi i limity konkrétního těla, je nahlédnutím do procesu tvorby jako takové, se stavy euforie a vytržení, až po absolutní bezmoc, utrpení a beznaděj.

O zvukovém systému v  tomto představení

Součástí divadelního projektu Všechno jsem viděla je také specifický přístup v práci se zvukovým designem. Distribuce zvuku v tomto případě není pojednána ve stereu, ale v multikanálovém znění. Tento přístup umožňuje nové postupy v kompozici (hra s prostorovostí, multinarativ, atd.) a tedy i novou akustickou zkušenost na straně posluchače. V současnosti systém disponuje 18 samostatnými reproduktory, ale vzhledem k modulárnímu návrhu řídícího software může být jejich počet libovolný.

Konstrukce komerčních multikanálových systémů je finančně poměrně náročná, takže se autor hudby Michal Cáb rozhodl jít cestou návrhu a vývoje vlastního multikanálového systému, který je postaven na dostupných technologiích. Jádro systému tvoří mikropočítače Raspberry Pi, které jsou bezdrátově propojeny, takže je celý systém modulární a adaptabilní na různé prostory. Hardware tvoří samozřejmě jen jednu složku projektu, tou druhou a neméně důležitou je vývoj řídícího a kompozičního software, který Michal programuje v programovacích jazycích Pure Data a FAUST. Po odladění základního kódu bude celý systém publikován jako open-source, takže bude zdarma k dispozici dalším uživatelům.

Během procesu vývoje celého systému bylo (a stále je) třeba řešit celou řadu technických problémů (synchronizace jednotlivých Raspberry Pi, síťová latence, limity procesoru), jejichž odstranění spočívá v modifikaci celé architektury systému (nahrazení wifi přenosu dat rychlejším ethernetem a zajištění bezdrátového přenosu zvuku FM vysílači) a dále v použití novější a výkonnější verze Raspberry Pi3, což by zajistilo vyšší výkon a rozšířilo tak možnosti v realtimové syntéze). 

Vývojem systému se Michal Cáb začal zabývat během dvouměsíční residence v galerii Youkobo (Tokyo, JP), kde byl zhotoven první funkční prototyp.

http://ticho.multiplace.org/multikanal.html
http://www.youkobo.co.jp/en/air/2015/10/michal-cab.html

Další vývoj je možný, jak na poli optimalizace software, tak vylepšení hardrwarové složky, ale bez vaší finanční podpory jen obtížně realizovatelný....

 

O představení samotném

Tvůrčí tým: Jan Beneš, Dora Bouzková, Michal Cáb, Helena Čtyroká, Veronika Knytlová, Barbora Látalová a Kristýna Täubelová

Premiéra19.9.2016 v 19:30 ve Studiu Alta v Praze, mimopražská premiéra 25.9. 2016 v 19:00, UFFO Trutnov a repríza 1.10. 2016 v 19:30 ve Studiu Alta v Praze.

20160713 - 003.jpg

20160713 - 060.jpg

20160713 - 181.jpg

20160713 - 270.jpg

20160715 - 383.jpg

20160715 - 432.jpg

Příprava představení. Foto Bohdan Holomíček

Proč mají někteří jedinci tak silnou potřebu tvořit, že je může zastavit jen smrt? Jaká je role ženy v dnešní společnosti? Jaké má potřeby, jaká jsou její očekávání a co se naopak očekává od ní? Co všechno může být tělo? Může být prostředníkem, nástrojem, příbytkem, měřítkem, přítelem i nepřítelem. Jednoznačné odpovědi na tyto otázky pravděpodobně neexistují.  Autorský divadelní projekt „Všechno jsem viděla“ je spíše jakési nahlédnutí do procesu tvorby jako takové, se stavy euforie a vytržení, až po absolutní bezmoc, utrpení a beznaděj.  Na vzniku projektu „Všechno jsem viděla“ se podílelo několik performerek. V představení vystupuje vždy jen jedna a vzniká tak jeho jedinečná verze. Divák je fyzicky účasten světelných i zvukových atmosfér, na dosah performerky, vtažen do děje i intimního prostoru doslova všemi smysly. Projekt inspiroval život a dílo Adrieny Šimotové, Hildegardy z Bingenu, Virginie Woolf, Adély Taübelové, Simone Weil, celého tvůrčího týmu a mnohých dalších žen i mužů.  

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?