Startovač - financování projektů

Voxel - naše první kapelní album NANOVO! - crowfunding kampaň

Podpořit - Voxel - naše první kapelní album NANOVO!

Rozhodli jsme se natočit naše první "kapelní" album!
 Bez vás to ale nezvládneme, proto budeme hrozně rádi, když do toho půjdete s námi!

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

590 Kč CD „ULTRA LIMITED STARTOVAČ EDITION“ 100ks

Pošleme ti podepsané CD ve fyzické podobě + digi CD do mailu + texty + akordy PŘED ofiko vydáním CD. K tomu všemu dostaneš raritku -> polaroid fotku ze zákulisí. V každém kusu originál, každá jiná!

Počet dostupných odměn: 83/100