Startovač - financování projektů

Vlci bez beránčího roucha - crowfunding kampaň

Podpořit - Vlci bez beránčího roucha

K ochraně vlků v české krajině stačí málo: Uchránit před nimi hospodářská zvířata, na která vlci mohou zaútočit. A přesně toho společně docílíme!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 999 Kč Dva dny ve vlčích stopách s Jirkou Benešem

Spolu se svým kamarádem či kamarádkou se vydáme na dvoudenní vandr s Jirkou Benešem. Přespíme pod širákem a oba dva dny se bude pohybovat v oblasti s potvrzeným výskytem vlků. Termín a lokalitu si s Jirkou domluvíme předem.

Počet odměn není omezen