Startovač - financování projektů

Vlci bez beránčího roucha - crowfunding kampaň

Podpořit - Vlci bez beránčího roucha

K ochraně vlků v české krajině stačí málo: Uchránit před nimi hospodářská zvířata, na která vlci mohou zaútočit. A přesně toho společně docílíme!

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 299 Kč Dvě hodiny výuky lyžování v Krušných horách

Pro vaše dítko. Se Štěpánkou Kadlecovou - instruktorkou s mnohaletou praxí a znalkyní krušnohorských vlků. Přesné místo výuky a další podrobnosti si se Štěpánkou domluvím v dostatečném předstihu.

Počet dostupných odměn: 2/2