Vlci bez beránčího roucha - crowfunding kampaň

Vlci bez beránčího roucha

K ochraně vlků v české krajině stačí málo: Uchránit před nimi hospodářská zvířata, na která vlci mohou zaútočit. A přesně toho společně docílíme!

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Michal Joska se s vlky na Broumovsku setkal jeden z vůbec prvních chovatelů. Aby ovce, kozy a koně na jeho pastvinách byli před útoky vlků dostatečně chránění, potřeboval pořídit výkonnější zdroj elektrického napětí.

Vlci opakovaně zaútočili na jeho ovce už v roce 2016. A jelikož patří mezi rozumnější část chovatelů, rozhodl se tento fakt řešit racionálně - výstavbou lepšího oplocení a používáním pasteveckých psů ke strážení stáda. Díky finanční podpoře Státního fondu životního prostředí a Hnutí DUHA chovatel své pastviny oplotil novým kvalitním oplocením. Doposud používaný zdroj elektrického napětí, který do ohradníku dodává napětí (laicky řečeno "aby byla pod proudem"), je pro novou ohradu nedostatečný.

Náklady na pořízení nového výkonnějšího zdroje napětí jsou 66 000 Kč. Sám chovatel však ze svých zdrojů může uhradit jen 20 000 Kč. Přispějte proto prosím k vybrání zbývající částky, která zajistí lepší zabezpečení hospodářských zvířat na Broumovsku a tím i zvýšení ochrany vlků, kteří se vracejí do naší krajiny.

Odměny za Vaši finanční podporu poskytli lidé, které spojuje obdiv k vlkům a vědomí, že jejich návrat k nám znamená pro naši krajinu šanci k ozdravení. A proto je třeba vlky chránit a chovatelům hospodářských zvířat poskytnout podporu na pokrytí zvýšených nákladů spjatých s vylepšováním zabezpečení pastvin.

 

pastevecti-psi-plemene-kangal.jpg

Pastevečtí psi Michala Josky

 

Vlci se do České republiky po mnoha desítkách let vrátili v roce 2014, kdy se vlčí pár usídlil nedaleko Máchova jezera. Od tohoto přelomového roku zde každoročně přicházejí na svět vlčata. A vlci se usazují i v dalších oblastech - v Krušných horách, na Šumavě, na Broumovsku. A právě poslední zmíněné lokalita, tedy Broumovsko, je místem, kde vyvolává přítomnost vlků největší kontroverze. Vlci se naučili, že nejsnadnější kořistí pro ně jsou nezabezpečená hospodářská zvířata, především ovce a kozy. Zejména Hnutí DUHA se v oblasti Broumovska snaží s chovateli tuto novou situaci řešit: poskytuje poradenství, připravuje žádosti o finanční podporu na zvýšení zabezpečení hospodářských zvířat před útoky vlků.

Výstavba oplocení pastvin Michala Josky

Budování nového oplocení u Michala Josky

 

Pokud má být vlk i nadále českou legislativou chráněn, musíme zajistit, aby osoby hospodařící v krajině, ve které se vlk pohybuje, měly nulové škody na svých hospodářských zvířatech. Předejdeme tak požadavkům na povolení odstřelu vlků. Vás finanční příspěvek tak není podporou podnikání soukromého zemědělce. Ukážeme díky němu vlkům, že oplocené pastviny nejsou pro ně vhodným lovištěm a odkážeme je tak na shánění potravy v podobě srnců, jelenů a další zvířat žijících v lese.

 

 

Co si o tomto projektu myslíte?