Startovač - financování projektů

VLÁĎA ŠUNDA - VIDEOKLIP K DEBUTOVÉMU SINGLU - crowfunding kampaň

Podpořit - VLÁĎA ŠUNDA - VIDEOKLIP K DEBUTOVÉMU SINGLU

Pomozte mi natočit můj první oficiální videoklip k písni Děda :)

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 400 Kč Hodina jiu jitsu s Vláďou

Obdržíte: "Úplně celej Vláďa na kartě"
+ získáte možnost si se mnou zacvičit 1 hodinu jiu jitsu pod vedením zkušeného trenéra. (V Kralupech nebo v Praze).

Počet odměn není omezen