Startovač - financování projektů

Viva la nation - crowfunding kampaň

Podpořit - Viva la nation

Film o střetu dvou ideologií která rozhodne o zániku jedné a vzestupu druhé strany. Tento film je založen na skutečných událostech.

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Obrovská poklona!

Plakát s podpisem štábu, Čepice francouzského granátníka(není příliš kvalitní), Dva obrázky ve velikosti A4 vlastnoručně nakreslený režisérem s tématikou bitvy u Valmy, Malý model (diorama)plastikových francouzských vojáčků nabarvené režisérem+ Dobrý pocit:)

Počet dostupných odměn: 4/6