Startovač - financování projektů

Viva la nation - crowfunding kampaň

Podpořit - Viva la nation

Film o střetu dvou ideologií která rozhodne o zániku jedné a vzestupu druhé strany. Tento film je založen na skutečných událostech.

Film & Video

Upozornění: Zde můžete projekt podpořit Vámi zvolenou částkou, aniž byste po autorovi požadovali odměnu.
V případě, že máte zájem o odměnu, tak si ji, prosím, vyberte ze seznamu níže a stikněte u ní tlačítko Podpořit projekt.

Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměny (Rewards)

100 Kč Dobrý pocit

Když dáte někomu dárek nebo pro někoho něco vykonáte tak máte zkrátka dobrý pocit.

Počet dostupných odměn: 99/100

Podpořit projekt

300 Kč klobouk dolů

Plakát s podpisem štábu, Obrázek s tématikou bitvy u Valmy ve velikosti A4 vlastnoručně nakreslený režisérem+ Dobrý pocit :)

Odměna vyprodána: 0/3

Vyprodáno

300 Kč klobouk dolů

Plakát s podpisem štábu, Obrázek s tématikou bitvy u Valmy ve velikosti A4 vlastnoručně nakreslený režisérem, poděkování na konci filmu+ Dobrý pocit :)

Počet dostupných odměn: 96/100

Podpořit projekt

1 000 Kč Obrovská poklona!

Plakát s podpisem štábu, Čepice francouzského granátníka(není příliš kvalitní), Dva obrázky ve velikosti A4 vlastnoručně nakreslený režisérem s tématikou bitvy u Valmy, Malý model (diorama)plastikových francouzských vojáčků nabarvené režisérem+ Dobrý pocit:)

Počet dostupných odměn: 4/6

Podpořit projekt