Startovač - financování projektů

Vintage omalovánky s ptáčky - crowfunding kampaň

Podpořit - Vintage omalovánky s ptáčky

Podpořte omalovánky pro dospělé, které přivádí k životu polozapomenuté ilustrace z archivů.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 500 Kč Originál z omalovánek

Jeden originál z omalovánek a k tomu omalovánky až do schránky po ČR.
Originál je na kvalitním papíře formátu A4 nakreslený světlostálými fixami. Vhodný k vystavení.
Kdo dřív přijde, dřív vybírá.

Pro zaslání dále po EU přičtěte 100,- Kč.

Počet dostupných odměn: 25/25