Videoalbum Kontrast - crowfunding kampaň

Novinky - Videoalbum Kontrast

Prvý hudobný videoalbum pozostávajúci zo 16 na seba nadväzujúcich videoklipov tvoriacich jeden celok, film. Témov sú hodnoty dnešnej spoločnosti.

Hudba