Více jak ROK DÍKŮ nejen Coroně - velk. kniha/BOOK - crowfunding kampaň

Podpořit - Více jak ROK DÍKŮ nejen Coroně - velk. kniha/BOOK

15 měs. pandemie ve zcela jiném světle. Z Kokořínska do divočiny polárního kruhu, s jedním bláznem a smečkou zachráněnců, 1000 fotek+text (ENG BELOW)

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

845 Kč Velk. kniha k vyzvednutí / Magnif. book to pickup

Výhodné předplatné, o 5% ve srovnání s pozdějším prodejem.
5% discounted subscription in comparison to the later selling price.
K odběru v prodejně / to pick up in shop Galén, Lipová 6, Praha 2 (www.galen.cz).
Cost 34 EUR.

Počet odměn není omezen