Vibrácie - crowfunding kampaň

Vibrácie

Pomôžte nám vytvoriť unikátny filmový projekt, ktorý nám všetkým môže zmeniť pohľad na každodenný život. Ste zvedaví, ako?

Film & Video

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Rozhodli sme sa vytvoriť unikátny film.

Absolútne všetko okolo nás vibruje na určitej frekvencii s patričnou vlnovou dĺžkou. Od fyzických predmetov, cez emócie, až po samotné myšlienky. Preto obklopenie sa nižšími či vyššími vibráciami má priamy dopad na životy ľudí.  

 

VIBRÁCIE – sociálny experiment

Ide o česko-slovenský projekt, v ktorom sme sa formou filmového dokumentu rozhodli zmerať a otestovať konkrétne dva typy vibrácií a ich vplyv na človeka. Skupina dobrovoľníkov podstúpi komplexné lekárske meranie pred začatím samotného experimentu. Následne na to bude po dobu siedmich dní obklopená takzvanými nízkovibračnými vplyvmi (fast foody, sýtené nápoje, bežné programy v TV, alkohol, cigarety, hazard, disharmonická hudba, násilné filmy, videohry, pobyt vo vnútri - absencia slnečného svetla, nedostatok pohybu a pod.) Skrátka bežné fungovanie masovej populácie konzumu.

Startovac_obrazky-1.jpg

  

Po prvom týždni zmeriame ich zdravotný stav, po ktorom prejdú do trojdňovej prechodnej fázy detoxu, obohatenej o terapiu tmou. Po nej bude nasledovať sedem dní takzvaných vysokovibračných harmonických vplyvov (výživná strava, cvičenie, joga, aktivity v prírode, umelecká činnosť, povznášajúca hudba, meditácie a pod.) Na záver podstúpia aktéri po tretíkrát lekárske testy, ktoré sa porovnajú s predchádzajúcimi meraniami.

 

Startovac_obrazky-2.jpg

 

Cieľom výskumu je zmapovať tieto dva odlišné typy vplyvov - podnetov na človeka a zistiť, ktorá cesta - ktorý štýl života prináša aké následky. Kombináciou objektívneho vedeckého prístupu a pútavých filmových scén z každodenného života chceme priniesť príťažlivý a originálny koncept s veľkou výpovednou hodnotou. Posolstvo filmu je zrejmé. Chceme ho však nechať na posúdenie samotnému divákovi. Naším zámerom  je vtiahnuť ho týmto nevšedným formátom do prežívania jednotlivých vplyvov a naznačiť mu východisko, ako zlepšiť kvalitu našich každodenných životov. 

 

„Všetko na svete je vibrácia.“ Albert Einstein

 

Momentálne sme v štádiu predprodukcie. Bezprostredne po skončení kampane začína fáza vrcholných príprav k produkcii a ku castingom. Skupina dobrovoľníkov bude vybratá v Bratislave a v Prahe, keďže ide o česko-slovenský formát. O presných termínoch budeme širšiu verejnosť bližšie informovať formou našej webovej platformy a následnej verejnej propagácie projektu. K samotnému natáčaniu pristúpime po dokončení príprav a výberových konaní, približne v druhej polovici leta. Po dvadsaťjeden dňovom nakrúcaní nasleduje fáza postprodukcie, s časovým horizontom tri až štyri mesiace. Výsledkom bude celovečerný film v rozsahu približne 80 minút, ktorý víťazne oslávime slávnostnou kinopremiérou v závere roka 2016.

V prípade vyššej vyzbieranej sumy platí jednoDuchá priama úmera: čím väčšiu finančnú vzpruhu od Vás obdržíme, tým kvalitnejší film dokážeme vytvoriť. Rozmanitosť a tvorivý potenciál nášho tímu budeme vnášať do tohto unikátneho konceptu – dvoch odlišných svetov, dvoch odlišných vesmírov, ktoré empiricky zakúsia vybratí dobrovoľníci v bezprostrednom slede za sebou.

Všetky výsledky budú mapované odborníkmi a následne vyhodnocované - hádajte, kým? Predsa vami! Celkový obraz a výpovednú hodnotu nechávame na posúdení samotných divákov.

 

Vaše odmeny:

Startovac_obrazky-3_maly.jpg

 

ĎAKUJEME ZA PODPORU !

 

Co si o tomto projektu myslíte?