Startovač - financování projektů

Veletrh vzdělávání, her a hraček - crowfunding kampaň

Podpořit - Veletrh vzdělávání, her a hraček

Cílem akce je propojit svět rodičů a dětí se světem pedagogických pracovníků a institucí. Přijďte poznat školy a školky Plzeňského kraje.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

100 Kč Sponzorská vstupenka

Získejte lístek předem a podpořte Veletrh pár korunami navíc. Získáte tak vstup na akci a ještě podpoříte vznik celého Veletrhu!

Počet odměn není omezen