Veletrh vzdělávání, her a hraček - crowfunding kampaň

Veletrh vzdělávání, her a hraček

Cílem akce je propojit svět rodičů a dětí se světem pedagogických pracovníků a institucí. Přijďte poznat školy a školky Plzeňského kraje.

Ostatní

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Záleží vám na budoucnosti vzdělávání? Nám ano! A proto jsme pomohli na svět báječné akci, která dokonale propojuje svět rodičů a dětí se světem učitelů, lektorů a dalších pedagogických i nepedagogických pracovníků. O čem celá akce bude?

Na veletrhu se budou prezentovat školy a školky Plzeňského kraje stavějící výchovu a vzdělávání na principech montessori či waldorfské pedagogiky nebo formující děti respektujícím způsobem a individuálním přístupem v přírodě či menších skupinách.

Prezentace Veletrhu v TV ZAK a Facebook Veletrhu

Akce budou doprovázet prezentace výrobců ekologických her a hraček, besedy zaměřené na rozličné typy vzdělávacích přístupů a směrů, přednášky a workshopy na témata respektující komunikace, unschooling ale také výukové programy v oblasti environmentu, globální výchovy či výchovy ke zdraví. Návštěvníci s dětmi se budou moci zúčastnit praktických workshopů pořádaných studenty FPE ZČU v Plzni, jakou jsou  zdravé pohybové aktivity, zpívánky nebo chemie a věda hrou. 

Jedním z hlavních cílů akce je nabídnout rodičům přehled o možnostech a nabídce škol a školek v Plzni a Plzeňském kraji a dát jim ucelené informace pro lepší orientaci v této problematice. Zároveň chceme informovat a propojit studenty Pedagogické fakulty ZČU a dalších pedagogických SŠ a VOŠ, nebo také absolventy rekvalifikačních oborů chůva či asistent pedagoga, s potenciálními zaměstnavateli a umožnit jim navázání spolupráce i v oblasti ročníkových a diplomových prací, praxí a stáží. V neposlední řadě je pak naším cílem pomoci menším školám, školkám a vzdělávacím institucím představit široké veřejnosti svou práci a přínos.

Pro děti MŠ a ZŠ je připraven doprovodný program "Nebojte se tmy" s besedou se zrakově handicapovanou lektorkou a interaktivními aktivitami pro lepší představu, prožitek a pochopení tohoto handicapu. 

DOPROVODNÝ PROGRAM
15.1.2019 v 17:00 přednáška s Veroniky Hurdové, autorky knih Moje milá smrti, Krkavčí matka?, Úžasný rodič, Jak přežít těhotenství a mnoha pohádkových knih

18.1.2019 8:00-13:00 – doprovodný program pro děti MŠ a žáky ZŠ "Nebojte se tmy", zážitková pedagogika s pohybovými aktivitami

 

19. 1. 2019, 13:30 - Eva Mikešová - Jak vybrat vhodnou školu pro nás a naše děti.

 

Veletrh se koná 18. a 19. ledna 2019 v kostele Evangelické církve metodistické Maranatha, Husova 14

Co si o tomto projektu myslíte?