Věda a business: Analýza firemní kultury - crowfunding kampaň

Věda a business: Analýza firemní kultury

Pomozte vývoji nové metody, která se zaměřuje na analýzu komunikace a mezilidských vztahů v kontextu firemní kultury.

Ostatní
Věda a business: Analýza firemní kultury

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

O projektu

V rámci disertační práce na Katedře psychologie FF UK realizujeme výzkumný projekt zaměřený na analýzu komunikace a mezilidských vztahů v kontextu firemní kultury. Firemní kulturu nehodnotíme jako dobrou či špatnou, ale jako více či méně vhodnou či nevhodnou v daném prostředí firmy, což firmám lépe umožňuje růst a neustále pracovat na zlepšení.

Prostřednictvím crowdfundingu sháníme finance pro fázi kódování dat. V rámci objektivizace je nutné zapojit více kodérů, a to za účelem zjištění shody posuzovatelů. Kodéři analyzují získané kvalitativní obsahy (odpovědi účastníků výzkumu), pomáhají s vytvářením kategorií a do nich následně data přiřazují. Díky Vašemu příspěvku se nám podaří kodéry získat a tuto perspektivní metodu, o které se dočtete v následujícím odstavci, dotvořit do její finální podoby. (Pro představu: Jelikož na 1 respondenta připadají zhruba 2 normostrany textových obsahů, 2 kodéři musí zanalyzovat cca 600 normostran.)

Inovativní přístup

K analýze firemní kultury se v současné době již využívá vícero metod. Problémem je, že stávající metody často posuzují firemní kulturu pouze na základě průměrného profilu individuálních osobnostních charakteristik zaměstnanců. Cílem tohoto projektu je otestovat a vyzkoušet inovativní metodu, která dokáže postihnout i těžko uchopitelné aspekty firemní kultury, jako je povaha interní komunikace, interpersonální vztahy či představy zaměstnanců o firemní kultuře.

Toho docílíme pomocí snadno představitelného, zábavného testu, který využívá přirozených asociací člověka na různé obrázky rukou. Ruce jsou totiž již od pradávných dob spojeny s činností a jednáním, a hned po ústech jsou tím nejdůležitějším, co se jako děti naučíme používat. Vnímání rukou na vědomé i nevědomé úrovni je pro člověka automatické, přirozené a snadno propojitelné s vlastními představami a zkušenostmi. Asociované odpovědi zaměstnanců na otázku „Co tato ruka dělá va vaší společnosti?“ poskytují po důkladné administraci testu komplexní obrázek o povaze firemní kultury. Metoda dále posuzuje současný a optimální stav a nabízí směr, kam by se firemní kultura měla dále ubírat, aby byla pro danou společnost vhodnější.

Pomozte vědě i Vaší společnosti!

Výzkum nemůžeme financovat z univerzitních zdrojů, jelikož nesplňuje podmínky pro udělení grantu. Příspěvkem na náš projekt pomůžete nejen vědeckému vývoji v tomto směru, ale také především Vaší společnosti.

Pokud darujete finanční příspěvek alespoň v hodnotě 1000 Kč,  nabízíme formou odměny přístup ke standardizovanému dotazníku strategií zvládání stresu. Tento dotazník je zaměřen na zjišťování individuálních reakcí při zátěžových situacích a nabízí okamžitou reflexi pozitivních a negativních strategií, ze kterých lze okamžitě čerpat. Výsledky dotazníku můžete uplatnit jak v osobní, tak pracovní sféře. Při příspěvku alespoň 2000 Kč pak nabízíme odbornou telefonickou interpretaci těchto výsledků s psychologem. Pokud přispějete alespoň 5000 Kč, nabízíme telefonickou konzultaci s pracovním psychologem v rozsahu 2 hodin.

Všem dárcům, kteří zpřístupní své osobní údaje, automaticky vystavíme fakturu.

Možnost dárkového certifikátu

Pokud sami odměnu nechcete nebo nemůžete využít, ale víte o někom, kdo ano, nabízíme možnost vystavení dárkového certifikátu.

Zapojte se i jinak

  • Zapojte Vaši firmu do sběru dat: Administrace je online a vyplnění každému účastníkovi zabere zhruba 20 minut. Výstupy jsou anonymizovány.
  • Propagujte náš projekt: Sdílejte ho s lidmi i s firmami, které by mohlo téma firemní kultury zajímat.

 

Děkujeme za čas, který jste věnovali přečtení projektu, a rovněž děkujeme případným dárcům!

Jiřina Sněhotová a Jana Jakerlová

Co si o tomto projektu myslíte?