Včelky, děti, sny a pohádky - crowfunding kampaň

Podpořit - Včelky, děti, sny a pohádky

Spolu se samotářskou včelkou Lucií pohladíme dětskou duši, lehce otevřeme dveře poznání do světa hmyzu a pokusíme se prohloubit vaši lásku k přírodě.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

700 Kč s KNIHOU na rozkvetlé LOUCE

Což takhle ležet na kvetoucí LOUCE a číst KNIHU? Všude kolem bzučí včelky. Hezká představa, že ano? Splňte si ji! Máte naší KNIHU, ŽIHADLOŽKU a LUČNÍ SMĚS PRO OPYLOVAČE (10 g na 10 m2) od https://janinyzahrady.cz/.
SEMÍNKA

Počet dostupných odměn: 13/15