Startovač - financování projektů

V tieni havrana - crowfunding kampaň

Podpořit - V tieni havrana

Reálny svet v alternatívnej realite zobrazuje príbeh skutočného muža ktorého prázdny svet bol nedobrovoľne nahradený svetom plným momentov o prežitie.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

11 EUR Tlačená verzia knihy

Neobmedzuj sa internetom. Poď do pravého papiera, uži si vôňu, ktorú Ti nik iný nedá. Pamätáš, ako si obracal papier pred spaním?

Knihu budeš mať v ruke skôr ako by si si pomyslel.

Odovzdať Ti ju môžem osobne v Bratislave, prípadne sa môžeme dohodnúť aj v iných mestách.

Počet odměn není omezen