Umenie svadby - crowfunding kampaň

Podpořit - Umenie svadby

Môj svadobný plánovač ťa krok za krokom prevedie celým procesom prípravy svadby. Dám ti tie najlepšie rady od samotných neviest.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 EUR 3 Skype konzultácie

Tri 60 minútové Skype konzultácie s autorkou knihy - Evkou. Najprv sa zoznámime a prejdeme si tvoje predstavy o svadobnom dni. Povieš mi svoje nápady a otázky. V druhej konzultácii ti dám odpovede na všetky otázky a spoločne nájdeme perfektné riešenia na mieru. Dám ti osobné tipy a odporúčania a spolu naplánujeme tvoj veľký deň. V tretej konzultácii dotiahneme posledné detaily.

Počet dostupných odměn: 20/20