Startovač - financování projektů

Učíme děti chovat se správně ke psům. - crowfunding kampaň

Podpořit - Učíme děti chovat se správně ke psům.

Podpořte tisk stávajících a vznik nových interaktivních pomůcek pro zodpovědnější přístup dětí ke psům.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč Vzdělávací hodina se psy

Hodina canisterapie ve vaší třídě, pro vaše děti. Rozvoj jemné a hrubé motoriky, smyslového vnímání. Nauka o chování ke psům a bezpečné hry. Po domluvě na území Moravy ( s ohledem na cestování se psy).

Počet dostupných odměn: 2/2