Učebnice dějin Moravy pro samouky | crowdfunding kampaň

Učebnice dějin Moravy pro samouky

Pomozte nám vytvořit moderní učebnici o Moravě a umožnit tak přístup dětí a mládeže k informacím které posílí jejich pozitivní vztah k domovině.

Ostatní

Učebnice dějin Moravy pro samouky

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Představujeme Vám nový projekt Moravské národní obce, iniciativu „Učebnice pro Moravu“. Jejím cílem je získat prostředky pro vývoj, výtisk, propagaci a distribuci učebnice o Moravě a tyto činnosti řídit a koordinovat. Učebnice bude určena pro žáky 6. až 9. ročníků moravských základních škol a odpovídajících ročníků víceletých gymnázií. Učebnici plánujeme vytvořit tak, aby byla vhodná zejména pro samostudium. Je tedy možno tuto učebnici označit jako vůbec první učebnici dějin Moravy pro samouky.

MAGNETICKÉ PLACKY.jpg


Kdo a kdy:
Tým autorů z Gymnázia AKADEMIA povede  Mgr. Ondřej Hýsek Ph.D., který již má v oblasti tvorby učebních materiálů o Moravě praxi z projektu „Učíme o Moravě“ . Tento tým je ochoten v průběhu roku 2018 vytvořit textový a obrazový obsah učebnice s rozsahem cca 160 stran (80 oboustranných listů) formátu A4. Dále budou následovat práce na vydání a distribuci knihy.

nášivky.jpg


Cíl:
Morava má velice bohatou vlastní historii, která není v současných učebnicích zaznamenána. Morava je nehmotným dědictvím, jež nám předali naši předkové a kontinuita znalosti její historie u mladé generace je nezbytně nutná pro budoucnost této země. Cílem učebnice je tedy vzdělávat mladé lidi o historii své země a pozitivně tak obyvatele Moravy motivovat k hrdému a především pozitivnímu patriotizmu.

moravske pexeso.jpg


Proč:
Důvodem vzniku této iniciativy jsou četné podněty našich příznivců jak lépe a účinně šířit povědomí o Moravě, jejích svébytných dějinách a u veřejnosti podnítit sebevědomé moravanství a sounáležitost k této  zemi. Jedním z opakujících se důvodů je právě důraz na znalost vlastní historie.

samolepka-cerna-orlice-na-transparentni-folii.jpg


Jak:
Při tvorbě učebnic se bude vycházet z osvědčených materiálů projektu „Učíme o Moravě“. Obsah učebnic bude zjednodušen pro danou věkovou kategorii a didakticky uzpůsoben požadovanému účelu. Hlavní ideovou náplní bude podání dějin Moravy z pohledu získávání a ztrácení zemské samosprávy. Důraz bude rovněž kladen na dějiny církevní a kunsthistorii. Obsahová struktura bude odpovídat Rámcovému vzdělávacímu programu (RVP-ZV) v platném znění, pochopitelně nikoliv s ambicí suplovat materiály k obecným a českým dějinám, ale akcentovat moravské zemské dějiny v evropském kontextu.

placka MNO.jpg


Finance:
Učebnice pro Moravu budou financovány z příspěvků jednotlivců i organizací.
Mimo tuto kampaň byla založena i veřejná sbírka.

samolepky_a_placky.jpg


 
Hlavní koordinátor iniciativy:
Jiří Máca, předseda místního sdružení MNO Podstarohorci
Tel: 608 821 349
ucebnicepromoravu@post.cz

 

samolepky sada.jpgPLÁNOVANÝ OBSAH UČEBNICE:

ÚVOD DO STUDIA MORAVSKÝCH ZEMSKÝCH DĚJIN
– Co je to Morava?
– Proč je poznávání naší minulosti důležité?
– Odkud a jak získáváme informace o dějinách?
– Jaké máme historické prameny?
– Historický čas a prostor

MORAVA V PRAVĚKU
– Než k nám přišli lidé
– Starší doba kamenná
– Mladší doba kamenná
– Pozdní doba kamenná
– Doba bronzová
– Doba železná

MORAVA V RANÉ DOBĚ DĚJINNÉ
– Keltové na Moravě
– Morava a antický svět
– Germáni na Moravě
– Doba tzv. „stěhování národů“

STŘEDOVĚK
– Slované na Moravě
– Velká Morava a Mojmírovci
– Temné 10. století
– Morava v knížecí době
– Moravské markrabství posledních Přemyslovců
– Lucemburská Morava, Jošt Lucemburský

RANÝ NOVOVĚK
– Jiří z Kunštátu a Poděbrad, Matyáš Korvín a Jagellonci
– Nástup Habsburků na moravský markraběcí trůn
– Renesance a reformace na Moravě
– Zemský sněm moravských stavů, Karel starší ze Žerotína
– Moravské stavovské povstání, konfederace a třicetiletá válka
– Barokní a osvícenský absolutismus

DLOUHÉ 19. STOLETÍ
– Napoleon na Moravě
– Vídeňský kongres
– Moravští osvícenci, vlastenci a buditelé
– Revoluce 1848 a počátky politického života
– Od Moravy k Čechům
– Morava před první světovou válkou

KRUTÉ 20. STOLETÍ
– První světová válka, zánik Moravského markrabství a sněmu
– První československá republika
– Druhá republika
– Protektorát Böhmen und Mähren, nacistická totality
– Druhá světová válka, zánik Moravskoslezské země
– Komunistická totalita, normalizace

SOUČASNOST
– Listopad 1989 a zánik Československa
– Morava v České republice
– Morava v Evropské unii


KRUTÉ 20. STOLETÍ
– První světová válka, zánik Moravského markrabství a sněmu
– První československá republika
– Druhá republika
– Protektorát Böhmen und Mähren, nacistická totality
– Druhá světová válka, zánik Moravskoslezské země
– Komunistická totalita, normalizace

SOUČASNOST
– Listopad 1989 a zánik Československa
– Morava v České republice
– Morava v Evropské unii

Co si o tomto projektu myslíte?

  • Splněno 85 221 Kč (106 %)
  • 106 %
  • 80 000 Kč požadováno
  • již skončilo
  • Nelze podpořit
  • Na tento projekt už přispělo 38 Startérů

Autor projektu

MORAVSKÁ NÁRODNÍ OBEC, zapsaný spolek - obrázek
  • projekt od MORAVSKÁ NÁRODNÍ OBEC, zapsaný spolek
  • Česká republika

Odměny (Rewards)

200 Kč

Samolepka, sada moravských vlajek

Samolepka sada moravských vlajek z produkce e-shopu Moravský patriot.

Počet dostupných odměn: 47/50

Nelze podpořit
250 Kč

Placka ZAMORAVU.EU se špendlíkem

Placka MORAVA se špendlíkem, 37 mm. Placku vydala Moravská národní obec. www.zamoravu.eu

Počet dostupných odměn: 50/50

Nelze podpořit
300 Kč

Samolepka, černá orlice na čiré fólii, 10 cm

Černá orlice na čiré fólii, 10 cm, samolepka na auto.

Počet dostupných odměn: 44/50

Nelze podpořit
400 Kč

Magnetické placky se znakem Moravského markrabství

Placky magnetické s úplným moravským znakem doplněným o ornamenty z produkce e-shopu Moravský patriot.

Počet dostupných odměn: 47/50

Nelze podpořit
600 Kč

Moravské pexeso

Moravské pexeso z produkce e-shopu Moravský patriot.

Počet dostupných odměn: 49/50

Nelze podpořit
800 Kč

Moravské nášivky

Nášivky moravský znak s kovovou nití a moravská vlajka z produkce e-shopu Moravský patriot.

Počet dostupných odměn: 50/50

Nelze podpořit
1 000 Kč

Samolepky a placky

Sada samolepek a placek z produkce e-shopu Moravský patriot.

Počet dostupných odměn: 47/50

Nelze podpořit
1 200 Kč

Moravská vlajka 90x60cm

Moravská bikolora doplněná o znak Moravy

Počet dostupných odměn: 49/50

Nelze podpořit
1 600 Kč

Učebnice historie Moravy pro ZŠ

Při výběru tohoto dárku je nutno si uvědomit, že tato učebnice bude teprve vydána z peněz zde vybraných.
Předpokládaný termín dodání je do 31.5.2019

Počet dostupných odměn: 47/50

Nelze podpořit
2 100 Kč

Učebnice s věnováním

Prvotní výtisky učebnic s věnováním hlavního koordinátora skupiny autorů, Mgr. Ondřeje Hýska Ph.D.

Při výběru tohoto dárku je nutno si uvědomit, že tato učebnice bude teprve vydána.
Předpokládaný termín dodání je do 31.5.2019

Počet dostupných odměn: 26/30

Nelze podpořit