Tys ma ľúbil prvý - crowfunding kampaň

Tys ma ľúbil prvý

Moja knižka je príbehom najväčšej lásky - toho, ktorý nás Stvoril a ktorý čaká na naše ´áno´, aby mohol uzdraviť všetko v našom živote...

Knihy
Tys ma ľúbil prvý

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

Tieto riadky, ktoré túžim spolu s nádhernými ilustráciami od Zuzky Bošáckej dostať do knižnej podoby, som začala spontánne písať po tom, čo sa ma v jeden krásny (najkrajší deň môjho života) dotkol Boh a pozval ma postupne budovať si s Ním osobný vzťah a život v Jeho prítomnosti celkom nanovo. Bolo to, a stále je, jedno úžasné dobrodružstvo, za ktoré každý deň neprestanem vďačiť...

     Knižku Tys´ma ľúbil prvý som neplánovala, vznikala akosi samovoľne, v emočnom pretlaku z toho všetkého, čo som v mojom ´novom živote´ v prítomnosti Boha prežívala a objavovala. Nejde o žiadnu náboženskú náuku či kresťanskú teológiu, skôr snaha o zachytenie toho všetkého, čo človek v každodennom vzťahu s Ježišom Kristom prežíva, ako to mení jeho minulosť aj budúcnosť, ako môže ´nájdenie Boha´ (ktorý vás už trpezlivo a s láskavou náručou očakával) uzdraviť všetko vo vašom živote a dostať vás aj z toho najzúfalejšieho miesta, v ktorom sa práve nachádzate. Pretože aj ja som tam bola...

     Keďže som na niekoľko rokov v tom úpornom hľadaní Boha zablúdila aj do sfér rôznych obskúrnych ezoterických učení a techník, ktoré mi takmer zničili psychické aj fyzické zdravie, knihu som napísala - vedená Duchom, aj s túžbou v srdci prihovoriť sa ľuďom hľadajúcich Boha práve v týchto nebezpečných vodách. Áno, je to moje verejné svedectvo a vyznanie lásky môjmu Nebeskému Otcovi, o tom, že Boh existuje. A cesta k Nemu nevedie cez žiadny okult, ani rôzne lákavé učenia new-age, ale cez Ježiša Krista.

PRE KOHO JE KNIŽKA?

   Bola by som najšťastnejšia, keby sa knižka dostala k čo najviac ľuďom, ktorí ´koketujú´ s ezoterickými náukami a životným štýlom, a hľadajú v nich Boha, životné naplnenie, duševné, či fyzické uzdravenie, lásku, pocit domova, bezpečia... Lebo to náš Boh naozaj svojim deťom ponúka. Len sa Ním treba nechať oslobodiť od klamstiev, ktorými je dnešný spirituálny svet preplnený ako rozblikaný, všetkými farbami hrajúci obchoďák. No to skutočné svetlo je iba jedno...

     Knižka je tiež pre každého, kto je možno iba v začiatkoch budovania vzťahu s Bohom, kto Ho túži spoznať ako láskavého, osobného, všemocného Otca, pre tých, ktorí majú pochybnosti, prechádzajú si ťažším obdobím, zdá sa im, že sa zo svojej beznádejnej situácie len ťažko dostanú, ale aj pre toho, kto skrátka neverí. Neverí, no v hĺbke duše vie, že mu niečo stále chýba, že jeho život potrebuje generálne reštartovanie, naplnenie, záchranu... S Bohom toto všetko zažijete. A ja sa chcem o tieto dobré správy aj prostredníctvom tejto knižky podeliť.

Knižka, na ktorej zalomenie, pripravenie do tlače, vydanie a propagáciu tu zbieram financie, je plánovaná v mäkkej väzbe, vo formáte 148 x 210 mm, cca 65 strán s krásnymi ilustráciami.

     MOJE ĎALŠIE AKTIVITY 

 Čím viac spoznávam Boha, tým väčšiu túžbu mám venovať sa Jemu a aktivitám s Ním spojeným. Aj preto som sa odhodlala využiť tento portál a prípadnú podporu mojich aktivít, aby som sa mohla vložiť do služby Jemu ešte viac, plnšie. A čo teda robím? Keď nepíšem tak.... píšem! Po tom, čo som mala pocit, že tieto riadky sú tematicky uzatvorené, píšem ďalej, o všetkom, čo mi Boh hovorí, čo s Ním prežívam, čo dobré v mojom živote robí, kam ma volá.

     Momentálne ma volá do oblasti uzdravovania a chorôb, odhaľuje mi túto tému v biblickom svetle, (túto tematiku som nahryzla symbolicky aj na konci mojej prvej knižky Tys´ma ľúbil prvý), otvára vo mne túžbu modliť sa za ľudí, šíriť Jeho posolstvo uzdravenia ("Jeho ranami sme uzdravení") ďalšími riadkami, stretnutiami, rozhovormi, modtlibami, ďalším štúdiom a ponáraním sa do tejto témy. Mojou veľkou láskou je aj spev gospelu a worshipových piesní, ktorej sa aktívne venujem. 

     Vzťah s Bohom - aj keď to nie je drina, ale veľmi radostná a hlavne bezpečná cesta, si vyžaduje celé srdce, veľa odovzdania, oduševnenia, času a energie. Preto ďakujem vopred za každú podporu, ktorej sa mi od vás dostane a napomôže tomu, že sa budem môcť venovať tomu, po čom som celý život túžila - byť tým svetlom Boha, byť tou dobrou správou, že On je a miluje nás...

 

Co si o tomto projektu myslíte?