Tři Grácie - crowfunding kampaň

Startéři - Tři Grácie

Mám pocit, že smutku je všude kolem nás dost. Když jsem příběh psala, smála jsem se. A mým cílem je, aby se smáli i budoucí čtenáři této knížky.

Knihy

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.