Startovač - financování projektů

Třetí vydání historických kuriozit - crowfunding kampaň

Podpořit - Třetí vydání historických kuriozit

Šest let v chodu přináší třetí knihu historických kuriozit a spolu s tím dotisk dvou předchozích souhrnů historických zajímavostí.

Knihy
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

200 Kč Plakát: ilustrace s citátem

Líbí se vám styl, jakým jsou ilustrovány citáty v Kuriozitách novověké kultury? Nabízíme možnost si plakátovým výtiskem jedné z nich ve formátu A2 zkrášlit své okolí. V případě dohody je i možnost vyhotovit ilustraci k některému z jiných citátů z vydání v KHK.

Počet odměn není omezen