Train Time - crowfunding kampaň

Podpořit - Train Time

Train Time, sportem k životní změně, jsme mezinárodní platforma která nabízí lidem možnosti vytváření sportovních událostí a služeb mezi lidmi.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

6 000 Kč Chcete Banner, foto či video reklamu ?

Máte zájem o speciální prezentaci kterou dostane speciální okruh lidí pro Vás relevantních. Pak využijte naší platformy a nabídky oslovení konkrétních lidi v ČR a zahraničí a nabídněte jim Vaše služby a možnosti dělání společných aktivit.
Jsme schopni pro Vás vytvořit banner, umístit fotky a reklamu do našich sekcí pro partnery a VIP klienty,
Takže neváhejte a oslovte.

Počet dostupných odměn: 10/10