Train Time - crowfunding kampaň

Podpořit - Train Time

Train Time, sportem k životní změně, jsme mezinárodní platforma která nabízí lidem možnosti vytváření sportovních událostí a služeb mezi lidmi.

Ostatní
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 000 Kč Výuka jazyků pro vás

jakožto cestovatel a kreativec a především milovníku jazyků vám můžeme nabídnout výuku jazyků , konkrétně 6 jazyků anj, frj, spj, ruj, ptj, indo. Čili pakliže vás baví jazyky, chcete se učit a nás podpořit tak neváhejte a napište nám a získejte hodiny jazyka

Počet dostupných odměn: 100/100