Tomáš Dianiška - Přísně tajné: Hrubá nemravnost - crowfunding kampaň

Startéři - Tomáš Dianiška - Přísně tajné: Hrubá nemravnost

Nová inscenace Divadla Za hradbami!! Alan Turing - rozluštil kód Enigma, ale pro svou homosexuální orientaci byl britskou společností vyhnán na okraj

Umění

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.