Tomáš Dianiška - Přísně tajné: Hrubá nemravnost - crowfunding kampaň

Novinky - Tomáš Dianiška - Přísně tajné: Hrubá nemravnost

Nová inscenace Divadla Za hradbami!! Alan Turing - rozluštil kód Enigma, ale pro svou homosexuální orientaci byl britskou společností vyhnán na okraj

Umění