Startovač - financování projektů

Flétny jedou do Číny - crowfunding kampaň

Podpořit - Flétny jedou do Číny

Pan prezident na svoji cestu do Číny potřeboval 9 milionů, my potřebujeme pouze 179 000 Kč.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

5 000 Kč 2 lístky na Beatles a jejich svět 23. 6.

2 lístky na světovou premiéru koncertu připomínající historii a tvorbu legendární skupiny Beatles ve Smetanově síni Obecního domu 23. 6. 2019. Program diriguje Carl Davis a zazní písně Yesterday, Imagine, Let It Be a mnohé další v doprovodu Českého národního symfonického orchestru.

Odměna vyprodána: 0/1