Startovač - financování projektů

Flétny jedou do Číny - crowfunding kampaň

Podpořit - Flétny jedou do Číny

Pan prezident na svoji cestu do Číny potřeboval 9 milionů, my potřebujeme pouze 179 000 Kč.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

4 000 Kč 2 lístky na Prague Proms Gospel! 21. 6.

2 lístky na úvodní koncert festivalu Prague Proms v Smetanově síni Obecního domu 21. 6. 2019. Uslyšíte Gospel ze všech koutů světa. Český národní symfonický orchestr doprovodí mezi jinými Candace Potts, Merkell Williams či Darius Coleman. Diriguje Jeremy Winston.

Odměna vyprodána: 0/1