Startovač - financování projektů

Flétny jedou do Číny - crowfunding kampaň

Podpořit - Flétny jedou do Číny

Pan prezident na svoji cestu do Číny potřeboval 9 milionů, my potřebujeme pouze 179 000 Kč.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 200 Kč Film z koncertů a zákulisí pobytu

Během celé cesty budeme natáčet naše zážitky, zákulisí koncertů a dění kolem nás. Vám poté vytvořený film, ve kterém budou zmíněni všichni startovači, zpřístupníme, abyste se podívali do samotného jádra dění v Číně.

Počet dostupných odměn: 190/200