Startovač - financování projektů

Flétny jedou do Číny - crowfunding kampaň

Novinky - Flétny jedou do Číny

Pan prezident na svoji cestu do Číny potřeboval 9 milionů, my potřebujeme pouze 179 000 Kč.

Hudba

Poděkování

Dosáhli jsme svého cíle! Děkujeme Vám všem. Poděkování Obrázek

Vážení startéři,

všem Vám děkujeme. Již několik dní před koncem jsme dosáhli našeho cíle.

JEDEME DO ČÍNY!!!

Ať jste přespěli několika stovkami, nebo mnoha tisíci, umožnili jste nám velkou věc. V Číně nás čekají krásné koncerty a nezapomenutelné kulturní zážitky.

Celou naší cestu můžete sledovat na našem novém Instagramu, na kterém budeme dění dokumentovat.

Ještě jednou DĚKUJEME!

Máme téměř 80 % a jako poděkování přidáváme záznam z koncertu ZUŠ OPEN 2019

Děkujeme všem startérům!

Kdo neměl možnost naživo vidět naše vystoupení v rámci happeningu ZUŠ OPEN 2019, může zhlédnout záznam Českého rozhlasu Vltava na youtube.

Jsme téměř na konci. Nepřestávejte nás podporovat!

Již po dvou týdnech jsme dosáhli 60 %. Děkujeme všem startérům. Máme 60 %, děkujeme všem! Obrázek

Jste úžasní! Máme 60 %!

Jmenovitě děkujeme Lukáši Salacovi, Pavlu Vokatému, Matěji Rosíkovi, voj009, Otakaru Bretsneiderovi, panu Suchému, Vladimíru Havelkovi, Jaroslavu Pekárkovi, Lucii Šťastné, Michalu Motyčkovi, Machaele a Eleméru Fejsovým, Heleně Volkové, rodině Tvrdoňové, Haně Brožíkové, Viktorii Seberové, Djalalnasri, Petrovi Drličkovi, Romanu Ondřichovi, Tomáši Kuncovi, Romaně Kasanové, Lucii Bílé, Nadě a Sofii Dittmannovým, Janě Boškové, Zare Hovhannisyan, Nanyaping58, Lee Jíchové, Vratislavu Davídkovi, Renatě Kudrnové, Janě Černegové, Todoru Kirevu, Zuzaně Jiráskové, Pavlu Kříži, Aleně Kuchtové, Marcele Kuchtové, Kačce Kopičkové, Lence Kopičkové, Kamile Roučkové, Luboši Kučaku, Evě Stehlové, a.heiken, paní Jeřábkové, Tereze Hladíkové, Jiřímu Tužilovi, superpetan1, Pavlíně Vaškové, Nadiye Lysovyc, Daniele Davídkové, Nadě Katnerové, av24, Hedvice Zerzánové, Petru Davídkovi, paní Hrnečkové, Patriku Pavlovi, paní Hubičkové, Vítu Mrkvičkovi, Petře Steinbergerové, Antonu Aslamasovi, Libuši Jíchové, firmám Balizart s.r.o., Fast Souvenirs s.r.o., Czechromanna s.r.o., ROLETZKY s.r.o a 41 anonymním dárcům.

Jako bonus jsme si pro Vás připravili dvě nové odměny:

Celkem 4 lístky na Dvořákovu Prahu:

2 lístky na Wihanovo kvarteto 16. 9. od 20:00 ve Dvořákově síni Rudolfina 

2 lístky na Violoncellový koncert A-dur Antonína Dvořáka v podání sólisty Tomáše Jamníka 11. 9 opět od 20:00 ve Dvořákově síni Rudolfina