Startovač - financování projektů

TICHO! - crowfunding kampaň

Podpořit - TICHO!

CD je úspěšně nahráno. Nyní ho potřebujeme dostat k Vám, posluchačům. K distribuci nám chybí CD vylisovat a vytvořit booklet. A hurá za vámi.

Hudba
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

3 000 Kč Výroba 1 min videoshotu hudebním podkladem

Po vzájemné dohodě vytvoříme krátký reklamní video-shot pro vaše zboží nebo firmu s hudebním podkladem naší skupiny včetně dokladu na odpočet nákladů v délce max. 1 min. Více po dohodě.

Počet odměn není omezen