TheDeadDivision - crowfunding kampaň

Startéři - TheDeadDivision

Úlohou hráča je vybudovať a následne chrániť útočisko pre tých, ktorí prežili. Taktiež musí zaistiť suroviny nevyhnutné k prosperovaniu osady.

Hry & Apps

Projekt skončil neúspěšně. Všechny příspěvky byly vráceny zpět Startérům v plné výši.

Příspěvky mobilních startérů pošleme na neziskové kreativní projekty nebo jiné projekty na Startovači. Tipy na neziskové kreativní projekty mimo Startovač velmi uvítáme. Pište na info@startovac.cz.