TheDeadDivision - crowfunding kampaň

TheDeadDivision

Úlohou hráča je vybudovať a následne chrániť útočisko pre tých, ktorí prežili. Taktiež musí zaistiť suroviny nevyhnutné k prosperovaniu osady.

Hry & Apps

Líbí? Dejte to vědět ostatním.

The Dead Division je online web-browser hra ktorá, sa snaží čo najlepšie simulovať, aké by to bolo žiť vo svete, kde každý deň môźe byť váš posledný. Dostanete príležitosť zažiť aké je to mať v rukách životy iných, budovať prosperujúcu osadu.Budete robiť závažné rozhodnutia, ktoré môžu mať fatálne dôsledky, či bojovať o prežitie s hordami nemŕtvych a nájazdníkmi z iných usadlostí, ktorí sa vás budú snažiť zničiť.

WEB: http://thedeaddivision.com/

FB: https://www.facebook.com/TheDeadDivision/

YT: https://www.youtube.com/channel/UCf_K2KrcJvir_PK7LDuuBaQ

 

The Dead Division je multiplayerová survival RPG hra, ktorá sa odohráva v blízkej budúcnosti. Hráč sa ocitne v roli vodcu jednej zo skupín, ktoré prežili nákazu a musia vybudovať osadu, ktorá im poskytne bezpečie pred hrozbami z vonku. Hra bude prebiehať v 12 hodinovom cykle a bude obsahovať striedanie ročných období. Každá zmena počasia, ale aj striedanie dňa a noci bude mať vplyv na priebeh hry. Tieto zmeny budú náhodne meniť obtiažnosť. Hra bude postavená na reálnom využívaní elektrickej a tepelnej energie.

​-------------------------------------------

BUDUJ SVOJU OSADU

​-------------------------------------------

Vybuduj z pozostatkov niekdajšej usadlosti bezpečný úkryt pre svojich ľudí, v ktorom sa ubránia aj tým najväčším hrozbám. So zvačšujúcou sa osadou sa hráčovi otvoria nové možnosti, ktoré pomôžu získať potravu v bezpečí domova, vyrábať zbrane na obranu a lov a umožnia ti stať sa sebestačným. Navyše umožní ti obchodovať s obchodníkmi, ktorí osadu navštívia.

​-------------------------------------------

RÁDIOVÉ VEŽE

​-------------------------------------------

Stavba rádiovej veže síce zaberie hráčovi istý čas, ale po jej vybudovaní sa mu spustí chat s ostatnými hráčmi. Jednotliví hráči budú mocť komunikovať medzi sebou prostredníctvom chatu, ktorý bude obsahovať ako súkromné správy, tak aj chat s ostatnými hráčmi na mape. Vežu bude nutné tak ako všetky ostatné budovy priebežne opravovať, či už následkom útokov alebo aj vplyvom zlého počasia. Ak sa dostatočne poškodí, hráč stratí nielen minimapu, ale aj možnosť komunikovať s ostatnými hráčmi. K opätovnému pripojeniu bude nutné vykonať potrebné opravy, ktoré ale budú trvať niekoľkonásobne dlhší čas. Pokiaľ tak hráč neurobí, bude vidieť len blízke okolie svojej osady.

​-------------------------------------------

METEOROLOGICKÁ STANICA

​-------------------------------------------

V The dead divison bude mať počasie zásadný vplyv na priebeh hry. Klimatické zmeny, ktorými naša planéta prešla za posledné desaťročia zapríčinili extrémne výkyvy počasia v určitom období.
Vďaka meteorologickej stanici bude hráč vedieť, aké bude v nasledujúcich 7 dňoch počasie, čo mu umožní pohotovo reagovať na zmeny a pripraviť sa. Vďaka znalosti počasia bude tiež vedieť vystihnúť správny čas na vysielanie prieskumníkov do oblastí mimo osadu. Presnosť predpovede sa bude znižovať s každým nasledujúcim dňom odo dňa predpovede. Hráčovi poskytne údaje o aktuálnej teplote, počasí a zobrazí aktuálny herný čas.

​-------------------------------------------

MENA A OBCHOD

​-------------------------------------------

Lieky sú oficiálnou hernou menou, ktoré nahrádzajú bezcenné peniaze z doby pred katastrofou. Ako prémiová mena budú slúžiť vakcíny. Po splnení určitých podmienok, získa hráč možnosť obchodovania s korporáciou a prístup k zbraniam a technológiám, ktoré si sám nedokáže zaobstarať. Hráč bude mať možnosť voľby, či vakcíny využije na obchodovanie alebo na odstránenie príznakov robotníka postihnutého nákazou. Je len na ňom, ako s touto menou naloží. Či ju investuje do záchrany nakazeného robotníka alebo ju radšej použije na nákup špeciálnych položiek. Neliečenie nákazy bude mať za následok jeho smrť a potrebu zaučiť nového odborníka v danej oblasti. Zaučenie zaberie istý čas a bude mať negatívny vplyv na chod osady. Preto by mal hráč zvážiť, či je ochotný podstúpiť takéto riziko.

​-------------------------------------------

ITEMY

​-------------------------------------------

V hre sa momentálne nachádza cca 100 itemov. Ich základ tvoria jednoduché zbrane, komponenty slúžiace pre zjednodušenie života osadníkov a predmety potrebné pre ich výrobu.Hráč ich bude získavať lootovaním objektov, pripadne si ich vyrobí správnou kombináciou jednotlivých itemov.

 

​-------------------------------------------

DIZAJN MAPY

​-------------------------------------------

Mapa bude obsahovať približne 100 sektorov. Každý z nich bude mať rozličnú rozlohu a rôzne podmienky pre život. Sektory budú rozdelené na tie, v ktorých budú hráči budovať osadu a na tie, v ktorých sa budú nachádzať nepriateľskí nájazdníci. Zvyšné sektory budú obsahovať nepreskúmané oblasti, v ktorých budú mať osadníci možnosť získať suroviny a predmety potrebné pre chod osady.
Jednotlivé časti mapy sa budú postupne odomykať s príchodom nových patchov. !FINÁLNA VERZIA MAPY SA MôŽE LÍŠIŤ OD SÚČASNEJ IDEY A S NOVÝMI UPDATMI SA BUDE MENIŤ JEJ DIZAJN!

​-------------------------------------------

LOOTING SYSTEM

​-------------------------------------------

Získavanie itemov bude prebiehať vysielaním prieskumníkov do oblastí mimo osadu. Po príchode prieskumníka na miesto určenia dostane hráč upozornenie a následne sa mu zobrazí zoznam nájdených itemov. Prieskumník môže byť počas svojej misie napadnutý nepriaťeľskými nájazdníkmi alebo nemŕtvymi.V prípade ohrozenia sa bude hráč musieť rozhodnúť, či sa postaví nepriateľovi, alebo utečie a zanechá tak nájdené predmety na mieste. Prieskumníci zabezpečia suroviny potrebné pre chod osady.Ďalej poskytnú informácie o nových oblastiach a pokladoch, ktoré sa v nich ukrývajú a pomôžu odhaliť minulosť, ktorá predchádzala katastrofe. Za niektoré informácie bude možné získať od korporácie lieky, vakcíny alebo vybavenie. V budúcnosti plánujeme zmeny v looting systéme, ktoré ho urobia viac interaktívnym. Hráč bude musieť manuálne prehľadávať jednotlivé objekty a na jeho pozorovacích schopnostiach bude závisieť, či nájde všetky predmety, ktoré sa tam nachádzajú. Môže nastať situácia, že hluk privolá nechcených hostí, na ktorých bude musieť hráč reagovať.

​-------------------------------------------

CRAFTING

​-------------------------------------------

Premeň zdanlivo nepotrebný odpad na zbrane a užitočné predmety, ktoré ti pomôžu prežiť a ochrániť sa pred nebezpečenstvom. Dopestuj si vlastné rastliny a za pomoci výskumu vytvor stimulanty, ktoré vyliečia zranenia alebo dočasne zlepšia výkon osadníkov rôznymi spôsobmi.

​-------------------------------------------

UPGRADE

​-------------------------------------------

Každá budova v osade bude mať viacero vylepšení, vďaka ktorým si napr. zvýšite produkciu potravín, zlepšíte obranu osady alebo zrýchlite pohyb prieskumníkov po mape. Zbrane budú mať taktiež niekoľko stupňov vylepšení, ktoré hráčovi budú prístupné až po splnení podmienok, potrebných pre ich výskum. Zároveň bude hráč musieť manuálne vykonávať jednoduché opravy a na ich údržbu využije získané suroviny.

​-------------------------------------------

ROZŠÍRENIE POČTU ITEMOV

​-------------------------------------------

Rozšírením počtu itemov sa hráčovi otvoria nové možnosti ako zvýšiť šancu pre úspešný chod osady a bezpečnosť osadníkov. Pribudnú itemy potrebné k splneniu questov a napredovaniu v príbehovej línií, nové technologické vylepšenia a zbrane, ktoré hráč bude môcť získať od korporácie. Taktiež pribudnú nové komponenty potrebné ku craftingu.

 

 

​-------------------------------------------

200€ - KVALITNEJŠIE ZVUKOVÉ EFEKTY

​-------------------------------------------

Momentálne nie sme schopní vytvárať si vlastný zvukový materiál do hry, a sme tým pádom odkázaní len na voľne prístupné efekty. Vaša podpora nám umožní nákup kvalitnejších efektov,ktoré umocnia zážitok z hry.

​-------------------------------------------

400€ - PRÍBEH

​-------------------------------------------

Hra bude obsahovať plnohodnotný príbeh, v ktorom hráč odhalí minulosť, ktorá vysvetlí pôvod nákazy a udalosti pred epidémiou. Napredovaním v príbehu zistí akú budúcnosť si pre neho osud prichystal.Všetky dôležité informácie bude hráč získavať zbieraním novinových článkov, dialógmi s preživšími a plnením úloh. Dej sa bude postupne vyvíjať odomykaním nových lokácií.

​-------------------------------------------

600€ - PODPORA PRE ANDROID A IOS

​-------------------------------------------

Vytvorenie aplikácie, ktorá hráčom umožní spustiť The dead division na ich mobilných zariadeniach a tabletoch.

​-------------------------------------------

800€ - MULTIPLAYER

​-------------------------------------------

Multiplayer bude obsahovať viacero módov, v závislosti od počtu hráčov. Tí si budú môcť vyskúšať, aké náročné je vybudovať lepšie prosperujúcu a bezpečnejšiu osadu. Jedným z módov bude tower defense, v ktorom budú hráči musieť spravovať spoločné územie a navzájom spolupracovať v snahe prežiť. Budú ohrozovaní nie len častými útokmi nemŕtvych a odpadlíkov, ale aj svojimi súpermi po dobu približne 10 minút. Zvíťazí tím, ktorému sa podarí nahrať lepšie skóre, odvíjajúce sa od množstva získaných surovín, zabitých nepriateľov a úrovne vyspelosti ich osady.

​-------------------------------------------

1000€ - KLAN

​-------------------------------------------

Možnosť založiť si klan bude hráča stáť jednorázový poplatok, s ktorým zároveň dostane príležitosť získať vakcíny v závislosti na úspešnosti proti súperiacim klanom. Vodca klanu bude zodpovedať za rozdelenie prác, ktorými poverí jednotlivých hráčov ako napríklad prieskum, obrana, zber surovín. Klanový mód sa bude líšiť od normálnej kampane okrem iného aj tým, že bude musieť vybudovať úplne novú osadu a voľnosťou rozmiestnenia jednotlivých budov. Klan bude obsahovať herné módy, ktoré sa budú líšiť od klasického multiplayeru a kooperácie..

 

Dôvod, prečo sme využili službu Startovač viac ako pol roka pred vydaním alfa verzie je spätná väzba od hráčov. Vďaka nej zistíme, či náš projekt bude mať úspech u hráčskej komunity. Zároveň nám poskytne finančnú pomoc pri realizácii projektu. Výška vyzbieranej sumy bude rozhodujúca v určení priorít, na základe ktorých sa budú pridávať jednotlivé funkcie do hry. Tiež nám to poskytne časovú rezervu, vďaka ktorej budeme mať čas na prípravu kvalitnejšieho herného zážitku a lepšej optimalizácie.

 

Vyzbieraná suma sa použije na rôzne platby, ktoré sú spojené s crowdfundingom a vývojom hry. Jedná sa o poplatky Startovaču za ich služby. Časť budgetu pôjde na prenájom serverov a rôzne náklady, súvisiace s riadením projektu: ako napríklad nákup lepšieho vybavenia. Vaša finančná podpora nám taktiež umožní rozšíriť náš tím o ľudí, ktorých úlohou bude odľahčenie vývojárov od niektorých prác, aby sa mohli naplno venovať tým najdôležitejším aspektom hry a urýchliť tak vydanie projektu.

 

Vydanie alfa verzie hry je plánované približne na koniec decembra 2019. Oficiálne spustenie pre širokú verejnosť je plánované v prvej polovici roku 2020. Počas celej doby vývoja budeme priebežne informovať o našom postupe a novinkách na našom startovači, Fb a youtube kanáli. Pre zaregistrovaných hráčov bude k dispozícii aj oficiálna stránka, ktorá bude obsahovať najčerstvejšie novinky o priebehu hry.

 

Tak ako pri každom projekte, ani v našom prípade nie je vylúčené že sa vyskytnú problémy, ktoré môžu mať negatívny vplyv na dodržanie stanovených termínov a cieľov. Náš tím sa skladá z malej skupiny mladých ľudí, ktorí na hre pracujú vo svojom voľnom čase. S vývojom hry sme začali v druhej polovici roku 2016 a tvorbe hry sa snažíme venovať väčšinu času, ktorý nám ostáva popri práci. Máme veľa plánov ktoré by sme chceli zrealizovať ale taktiež máme pred sebou ešte veľa práce. Veríme, že sa nám podarí prekonať všetky výzvy a dokážeme vytvoriť úspešnú hru, ktorú budú hrať ľudia po celom svete.

 

​-------------------------------------------

ZOPÁR UKÁŽOK HRY

​-------------------------------------------

 

Hlavná mapa

Ďakujeme za akúkoľvek podporu!

Co si o tomto projektu myslíte?