Startovač - financování projektů

Mezinárodní filmový festival Teenfilmfest - crowfunding kampaň

Podpořit - Mezinárodní filmový festival Teenfilmfest

Pojďme spolu nabourat ten mýtus o pasivní a netvůrčí mladé generaci a dostaňme filmovou tvorbu mladých tvůrců na velké plátno!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 000 Kč Mecenáš Teenfilmfestu

Jsi soukromá osoba, přeješ si nezištně podpořit zdárný vznik našeho originálního festivalu a záleží Ti na jeho kvalitě? Staň se mecenášem Teenfilmfestu a získej originální šerpu s logem festivalu! Dostane se Ti od nás také speciálního poděkování. Neplatí pro firmy, pro ty máme mezi odměnami sponzorský balíček.

Počet odměn není omezen