Startovač - financování projektů

Mezinárodní filmový festival Teenfilmfest - crowfunding kampaň

Podpořit - Mezinárodní filmový festival Teenfilmfest

Pojďme spolu nabourat ten mýtus o pasivní a netvůrčí mladé generaci a dostaňme filmovou tvorbu mladých tvůrců na velké plátno!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

50 000 Kč Natoč si vlastní film!

Získáš produkční zázemí pro natočení vlastního krátkometrážního filmu (do 10 min.), který může být součástí příštího ročníku festivalu. Postaráme se o zdárný vznik Tvého filmu a poskytneme ti potřebné vybavení (kameru, zvukovou techniku, střižnu...), ale i odborného konzultanta - profesionála ve filmovém oboru a střihače.

Počet dostupných odměn: 2/2