Startovač - financování projektů

Mezinárodní filmový festival Teenfilmfest - crowfunding kampaň

Podpořit - Mezinárodní filmový festival Teenfilmfest

Pojďme spolu nabourat ten mýtus o pasivní a netvůrčí mladé generaci a dostaňme filmovou tvorbu mladých tvůrců na velké plátno!

Film & Video
Uživatel & příspěvek (User & contribution)
Adresa pro doručení odměny (Shipping address)
Výběr platební metody (Payment options)
Upřesnění odměny (Reward specification)

Upozornění/Notice: Pokud projekt nedosáhne v termínu cílové částky, bude Vám příspěvek vrácen v PLNÉ VÝŠI.
If the campaign does not reach its funding goal you get all your money back.

Odměna (Reward)

1 190 Kč Zarámovaný podepsaný obří plakát (formát A1)

Získej větší festivalový plakát formátu A1 podepsaný celým týmem a alespoň třemi známými osobnostmi z řad poroty a moderátorů. Můžeš si ho hned pověsit na zeď. K vyzvednutí pouze v Praze v době festivalu a nejpozději do 15. ledna 2020. Budeš mít krásnou připomínku na svou zásluhu o vznik festivalu.

Počet odměn není omezen